• Ma-Za 8.00 - 18.00
  • wesley@cvf-technics.be
  • +32 468 35 76 17

Schouw

Overzicht

Het vegen van schoorsteen kanalen is een periodiek terugkerende noodzaak om problemen van brand, koolmonoxide en verstoppingen te voorkomen.

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onvolledige verbranden deeltjes vrij (roet), die zich afzetten aan de wand van het rookkanaal. De verschillende soorten roet, en dan met name creosoot, vormen een risico op schoorsteenbrand. Minimaal jaarlijks vegen is hier dan ook op z’n plaats. Bij zeer regelmatig gebruik is 2x per jaar te adviseren en in sommige gevallen van dagelijks gebruik blijkt zelfs 3x per jaar noodzakelijk om schoorsteenbrand te voorkomen.

Voor gasgestookte toestellen is het iets gecompliceerder. Voor gaskachels, geisers, CV-moederhaarden, oude CV-ketels en gas-openhaarden gestookt op bouwkundige (stenen) kanalen geldt het advies om ze om de 2 jaar te vegen vanwege het risico op koolmonoxide vergiftiging.

Voor het vegen van ventilatiekanaal of afzuigkapkanaal is geen vaste onderhoudsinterval te adviseren. Meestal wordt hiervoor het onderhoud uitgevoerd als er problemen worden ondervonden.

Verstoppingen in de vorm van vogelnesten zijn een regelmatig terugkerend probleem. Kraaien, kouwen of roeken zijn zeer vaardige bouwers. Hun nesten zitten meestal 1 tot 2 meter onder de kop van de schoorsteen en bevatten gemiddeld een vuilniszak vol aan takken. De vogelnesten zijn een belangrijke oorzaak van CO vergiftiging en schoorsteenbrand.

Het reinigen van asbesthoudende kanalen vergt een aparte aanpak. Gek genoeg is het toegestaan om onderhoud te mogen plegen aan asbesthoudende materialen zolang er maar niet gezaagd, gebroken of op een andere wijze beschadigd wordt. Dit moet wel gebeuren onder beschermde omstandigheden (luchtdicht afgeplakt, speciale stofzuiger en PBM’s*) en onder toezicht van een DTA** gediplomeerd persoon.

Van alle werkzaamheden die wij uitvoeren krijgt u een gespecificeerde factuur, die gebruikt kan worden voor de verzekering mocht dit nodig zijn.