<
  • Ma-Za 8.00 - 18.00
  • wesley@cvf-technics.be
  • +32 468 35 76 17

Onderhoud Mazout,Gas,Vaste Brandstof

Overzicht

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voorwaarden

De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming).
Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, ...) die niet niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.

Procedure

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:
soort brandstof
vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje op uw cv-ketel.

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

Jaarlijks onderhoud verplicht.
Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof (externe website). U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen (externe website). Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar. Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

Tweejaarlijks onderhoud verplicht.
Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus gasvormige brandstof (externe website). U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen (externe website).Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Vaste brandstof

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

Jaarlijks onderhoud verplicht.
Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman. U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen (externe website). Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar. Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswaterv.